Der hænger staldregler, samt regler i høladen i stalden